Магазин
08/25/2023

Покана за общо събрание

Време за четене
1 минути

"Уважаеми членове на Сдружение "ФК ЦСКА 1948",

Управителният съвет на Сдружението Ви кани на годишно общо събрание, което ще се проведе на 26 септември 2023 г. (вторник), от 18:00 ч., в Централния военен клуб, находящ се в гр. София, бул. "Цар Освободител" 7, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г. (Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г.);

2. Приемане на финансовия отчет за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г. (Проект за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г.);

3. Разни.

Канят се всички членове на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" да присъстват на събранието, като регистрацията на присъстващите или техните пълномощници ще се извършва от 17:30 часа до 18:00 ч. в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" на адреса на управление на Сдружението, всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 16 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе в 19:00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Очакваме Ви!"

08/25/2023

Покана за общо събрание

Време за четене
1 минути

"Уважаеми членове на Сдружение "ФК ЦСКА 1948",

Управителният съвет на Сдружението Ви кани на годишно общо събрание, което ще се проведе на 26 септември 2023 г. (вторник), от 18:00 ч., в Централния военен клуб, находящ се в гр. София, бул. "Цар Освободител" 7, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г. (Проект за решение: Общото събрание приема доклада за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г.);

2. Приемане на финансовия отчет за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г. (Проект за решение: Общото събрание приема финансовия отчет за дейността на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" за 2022 г.);

3. Разни.

Канят се всички членове на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" да присъстват на събранието, като регистрацията на присъстващите или техните пълномощници ще се извършва от 17:30 часа до 18:00 ч. в деня на събранието. Членовете на Сдружението се легитимират с представяне на документ за самоличност, а пълномощниците - и с изрично писмено пълномощно.

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" на адреса на управление на Сдружението, всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч.

При липса на кворум, на основание чл. 16 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе в 19:00 ч. на същия ден, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Очакваме Ви!"

This site is registered on wpml.org as a development site.